• Ecopatent Shop Welt
 • Region

  England Germany France Spain Russia Romania Czech Poland
 • Sprzedaż na całym świecie

  Ecopatent Shop Welt
 • System Ecopatent


  Steckbeckenreinigung war gestern!

  Macerator friendly macerator_friendly_logo

 • List kontroli zakażeń

  Unbenanntes Dokument
  E-mail:
  Nazwisko:
  Oparte na
  Arclab Newsletter Software

ECOPATENT Polska

Medyczna innowacja

Opinia Prof. Dr. med. Axel Kramer

Prof. Dr. med Axel Kramer zarząd Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Szpitala, a także specjalista w zakresie Higieny i Medycyny Środowiskowej na Uniwersytecie Greifswald

 

Opinia Prof. Dr. med. Axel Kramer

dla nowego systemu ECOPATENT®

alternatywa dla basenów sanitarnych

 

Celem koncepcji zrównoważonego rozwoju (sustainable development) jest połączenie pomiędzy rozwojem gospodarczym i zabezpieczeniem społecznym z długoterminowym zachowaniem naturalnych podstaw do życia tak, aby nie zagrażać egzystencji przyszłych pokoleń. W ochronie przed zarazkami i odpadkami konkuruje kontrola zakażeń z wymogami ochrony środowiska w sprawie wejścia ekotoksykologicznych substancji chemicznych istotnych w kanalizacji oraz zużyciu energii, wody i chemikaliów. Jeśli tylko standard bezpieczeństwa różnych urządzeń medycznych, służących do tych samych celów dotyczących kontroli zakażeń i niezawodności, nie różni się, a aspekty ekologiczne i ekonomiczne określają wybór. Odnosi się to również do usuwania ekskrementów ludzkich.

Dzięki systemowi ECOPATENT® udało się zrealizować higieniczne i pewne usuwanie ludzkich ekskrementów bez potrzeby czyszczenia po użytku wyrobów sanitarnych, takich jak pojemniki na mocz, nocniki, nerki medyczne. Nowa forma zbycia jest dużo bardziej ekologiczna i ekonomiczna niż przetwarzanie w urządzeniach do czyszczenia i dezynfekcji (RDG).

Jak zostało to osiągnięte? ECOPATENT® produkuje przyjazne dla środowiska jednorazowe pojemniki na ekskrementy pacjenta(i inne pojemniki, takie jak n.p. wazony) z czystej celulozy. Pojemniki są usuwane po użyciu w ECOPATENT®-Macerator, przy tym mechanicznie kruszone, a celuloza pod wpływem wody podobnie jak papier toaletowy rozpada i rozpuszcza się, by potem spłynąć do kanalizacji. Dzięki temu systemowi można zaoszczędzić do 2/3 wody i detergentów i aż do 97% energii elektrycznej w porównaniu do przetworzenia opakowań wielokrotnego użytku w RDG. Baseny sanitarne są tak stabilne, że mogą bez problemu wytrzymać ciężar ciała, przy ekstremalnym obciążeniu można dołączyć drugi basen. Pojemniki na mocz są opatrzone w kalibrację tak, że ilość wydalanego moczu może być łatwo wykryta. Port wejściowy w ECOPATENT®-Macerator jest tak szczelne zamykany, że nie przedostają się żadne zakaźne aerozoli do środowiska.

Pomimo że w ściekach szpitalnych powstaje większe obciążenie przez celulozę, wartości dla ścieków bytowych w tym zawartości wody jednak nie są osiągnięte.

W tym samym czasie wydajność pracy dla pielęgniarek się powiększyła, ze względu na na wyeliminowanie powrotu przetworzonych pojemników. Inną znaczącą oszczędność z zysku ekologicznego uzyskuje się, ponieważ nakład pracy do walidacji i rewalidacji dla RDG dotyczy co najmniej sześciu miesięcy wymaganych procesów kontroli.

Również komfort pacjenta poprawia się, ponieważ pojemniki ze stali nierdzewnej albo są za zimne albo po za krótkiej fazie chłodzenia jeszcze zbyt gorące. Pojemniki z celulozy mogą być przechowywane zgodnie z wymaganiami i przyjmują temperaturę przechowywania.

Podsumowując, bezpieczeństwo higieniczne przy pozbywaniu się w ECOPATENT®-Macerator nie jest w żadnym wypadku zagrożone dowolnymi technicznymi zakłóceniami, tak jak w procesie RDG nigdy nie jest to całkowicie wykluczone pomimo kosztownej rewalidacji i monitorowania procesu. Głównie ze względu na korzyści dla środowiska naturalnego, ale także ze względu na zmniejszenie kosztów operacyjnych i wydajny obieg pracy jest ECOPATENT®-Macerator metodą z wyboru do usuwania ekskrementów ludzkich, zarówno w szpitalach jak i domach opieki i niesie koncepcję zrównoważonego rozwoju na konto przyszłych pokoleń.