• Ecopatent Shop Welt
 • Region

  England Germany France Spain Russia Romania Czech Poland
 • Sprzedaż na całym świecie

  Ecopatent Shop Welt
 • System Ecopatent


  Steckbeckenreinigung war gestern!

  Macerator friendly macerator_friendly_logo

 • List kontroli zakażeń

  Unbenanntes Dokument
  E-mail:
  Nazwisko:
  Oparte na
  Arclab Newsletter Software

ECOPATENT Polska

Medyczna innowacja

Badanie-ICU nad zachowaniem ścieków

Badanie-ICU nad zachowaniem ścieków

 

Dr.-Ing. Ulrich Wiegel
Inżynier dla technicznej ochrony środowiska
Biuro Inżynierskie ICU Doradztwo inżynierskie dla środowiska i budowy, Berlin

Po przeprowadzonych przez nas wielotygodniowych testach systemu ECOPATENT® w uniwersyteckim szpitalu Benjamina Franklina w Berlinie i po ocenie załączonych analiz ścieków jesteśmy w stanie stwierdzić, co następuje:

Poprzez wprowadzenie systemu ECOPATENT® powstają w szpitalu różne pozytywne efekty dla środowiska:

W porównaniu do konwencjonalnych systemów naczyń sanitarnych obniża się znacznie zużycie energii elektrycznej i świeżej wody oraz zużycie chemikaliów. Uwzględnione są też naturalnie wpływy na środowisko przy produkcji pojemników.
ICU Umwelt und Bau

Niemniej jednak istnieje potrzeba – konieczne dla pewnych wymagań higienicznych – aby przy jednorazowej koncepcji zużyte pojemniki gdzieś trafiły, w tym przypadku do ścieków. A ponieważ przy jednorazowych pojemnikach wykorzystywana jest czysta celuloza, są one porównywane z papierem toaletowym lub nawet mniej zanieczyszczające. Zazwyczaj zakład wodociągów lub stowarzyszenia przeznaczenia ścieków widzą dodatkowe doprowadzenie, jako coś nie krytycznego, a nawet pozytywnego, ponieważ:

• rozpuszczona masa celulozowa unosi się w wodzie zatem nie osiada prawie wcale w rurach.

• nawet przy intensywnym korzystaniu z systemu ECOPATENT®, zanieczyszczenie szpitalnych ścieków osiąga akurat poziom zabrudzenia normalnych ścieków bytowych. Dodatkowe obciążenie całkowitych ścieków jest znacznie niższe niż 1%.

• w oczyszczalni same włókna mogą być dobrze rozdzielone mechanicznie lub biologicznie. W niektórych oczyszczalniach ścieków, masa z włókien celulozy, jest nawet mile widziane do oddzielenia składników mineralnych od ścieków.

System ECOPATENT® został pozytywnie sprawdzony na podstawie badań takich jak: cel ochrony ścieków norma DIN 1986 z certyfikatem TÜV.

Odpowiednie badania ścieków mogą być chętnie dostarczone przez ECOPATENT® w razie potrzeby.